Verzekering: Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering (in meeste gevallen woningverzekering) is niet wettelijk verplicht, maar vaak wordt je daar als huurder of verhuurder wel contractueel toe verplicht. Wij raden je in elk geval aan om een brandverzekering af te sluiten.

Niet wettelijk verplicht, wel noodzakelijk...

Tot op heden is een brandverzekering in België nog steeds niet verplicht, maar wij achten deze wel noodzakelijk aangezien de kosten bij een brand heel hoog kunnen oplopen. Daarnaast dekt een brandverzekering meer dan alleen maar brandschade. Zo bent u ook verzekerd bij waterschade, storm, kortsluiting, hagel, ...

Contractueel

Ondanks het feit dat het niet wettelijk verplicht is, wordt dit in de meeste contracten wel verplicht. Dit kan zowel door de bank verplicht worden aan de eigenaar omdat er een hypotheek moet afgesloten worden, als door de eigenaar die dit kan eisen bij zijn huurder.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen