Huurprijs: Wie betaalt de onroerende voorheffing?

Als eigenaar van een onroerend goed moet je jaarlijks onroerende voorheffing of grondbelasting betalen. Maar hoe zit het nu precies als je een huis of appartement huurt of verhuurt?

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing (vroeger grondlasten genoemd) is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar eigenaar is van een onroerend goed (gebouwd of ongebouwd). Ze heeft betrekking op het lopend jaar, en dus niet zoals de inkomstenbelasting op de inkomsten van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar.

Eigenaar

Aangezien de onroerende voorheffing van toepassing is op de eigenaar, bepaalt de wet dat deze ook de onroerende voorheffing zal moeten betalen. In sommige gevallen kan het ook zijn dat deze gevorderd wordt op de bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker. Maar de onroerende voorheffing kan niet gevorderd worden van de huurder aangezien hij geen eigenaar is.

Vermindering onroerende voorheffing

Indien de huurder van een woning of appartement een gezin heeft met minstens twee kinderen of als de huurder gehandicapt is dan kan de eigenaar aanspraak maken op een vermindering van zijn onroerende voorheffing. Ondanks het feit dat de onroerende voorheffing door de verhuurder moet betaald worden, kan dit ook gunstig zijn voor de huurder want de verhuurder moet dit bedrag doorstorten aan de huurder of verrekenen in de huurprijs.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen