Verzekering: Wie moet het verhuurde pand verzekeren?

Een brandverzekering (in meeste gevallen woningverzekering) is niet wettelijk verplicht, maar vaak word je daar als huurder door de verhuurder wel contractueel toe verplicht en als eigenaar kan de bank je hiertoe ook contractueel verplichten. Wij raden je in elk geval aan om een brandverzekering af te sluiten.

Als je een woning of appartement gaat huren dan ben je als huurder aansprakelijk voor schade die je in de woonst aanbrengt. Op het einde van de huurovereenkomst moet je het gehuurde goed namelijk in dezelfde staat terug geven als de staat waarin je in het pand bent ingetrokken. Niet alleen bij schade maar ook bij brand kan je als huurder aansprakelijk gesteld worden, tenzij je kan aantonen dat de fout niet bij jou lag. Tenslotte kan je als huurder ook je inboedel verzekeren want deze zijn niet gedekt door de brandverzekering van de verhuurd en deze kan zeker van pas komen bij brand, waterschade en natuurrampen.

Verhuurder

Als je als eigenaar van een pand zekerheid wil dan sluit je best ook een brandverzekering af. De brandverzekering die uw huurders afsluiten wordt berekend op de werkelijke waarde van uw woning, terwijl u als verhuurder dit kan doen tegen nieuwwaarde. Dit wil zeggen dat men de prijs zal vergoeden die nodig is om uw pand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Een andere belangrijke reden is dat uw huurders niet altijd aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade in en aan uw woning. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er door noodweer waterschade is waar de huurder onmogelijk voor aansprakelijk kan gesteld worden. Voor schade aan derden kan u als verhuurder ook aansprakelijk gesteld worden zonder dat men zich kan beroepen op de huurders. Neem bijvoorbeeld een uitslaande brand of dakpannen die door stormweer van het dak waaien.

Afstand van verhaal

De brandverzekering van de eigenaar kan zich in sommige gevallen keren tegen de verzekering van de huurder indien er een schadegeval is waarvoor de huurder aansprakelijk is. In sommige gevallen zal de eigenaar afstand van verhaal in zijn brandverzekering opnemen, in andere gevallen kan dit ook in de huurovereenkomst worden opgenomen. Dankzij de optie ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract moet je in deze situatie als huurder niet opdraaien voor de schade aan het gebouw die je zelf per ongeluk veroorzaakt. De meeste huisbazen vragen hiervoor een compensatie, namelijk dat jij als huurder iets meer huur neertelt, en zo onrechtstreeks iets bijdraagt voor de extra kost die de verhuurder betaalt voor deze uitbreiding van zijn brandverzekering. Die regeling is goedkoper dan een verzekering voor de schade aan het gebouw op je eigen naam.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen