Huurprijs: Mag de verhuurder de huurprijs aanpassen?

In principe mag de huurprijs, die van bij het begin wordt vastgelegd, in de loop van het huurcontract niet meer gewijzigd worden. Tenzij dit op vooraf afgesproken tijdstippen werd vastgelegd of als er door de verhuurder energiebesparende maatregelen werden doorgevoerd. Aangezien de kosten van het levensonderhoud jaarlijks kunnen toenemen, is het wel toegelaten om de huurprijs jaarlijks te indexeren.

In onderling overleg

Het is in de eerste plaats mogelijk om de huurprijs aan te passen indien er een wederzijds akkoord wordt bereikt tussen zowel huurder als verhuurder. Dit kan zowel om een verhoging als verlaging van de prijs gaan. De huurprijs kan wel enkel aangepast worden bij het einde van elke driejarige periode, anders is de huurprijswijziging nietig. Voorts willen wij aanraden om elke prijswijziging waarbij er een akkoord is tussen beide partijen schriftelijk vast te leggen.

Op vooraf bepaalde tijdstippen

Bij langdurige huurcontracten (3-6-9 jaar) kan de huurder of verhuurder op het einde van elke drie jaar een herziening van de prijs aanvragen. Deze aanvraag moet gebeuren tussen de negende en de zesde maand voor het verstrijken van de periode. Bij gebrek aan overeenstemming tussen huurder en verhuurder kan de vrederechter beslissen om een aanpassing in de huurprijs toe te staan.

  • Als de vragende partij kan aantonen dat de normale huurwaarde met 20% overschreven is (naar omhoog of omlaag).
  • Als de verhuurder kan bewijzen dat de normale huurwaarde met minstens 10% gestegen is door uitgevoerde werken.

Na energiebesparende maatregelen

Enkel als er energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd dan mag de verhuurder deze doorrekenen in zijn huurprijs, een maand nadat de werken voltooid zijn. Indien er werken worden uitgevoerd zodat het pand voldoet aan de wettelijke normen die vereist zijn dan mogen deze niet doorgerekend worden aan de huurder. Als er ook hier geen overeenkomst bereikt wordt tussen huurder en verhuurder dan kan de vrederechter bepalen of er een daling of stijging van de huurprijs zal doorgevoerd worden.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen