Verlaagd BTW-tarief van 6% voor nieuwbouw

Het verlaagd BTW-tarief van 6%, voor de afbraak en heropbouw van woningen, was al een tijdje van kracht in een 30-tal centrumsteden. Sinds 20 december 2020 is dit uitgebreid naar de rest van het land. De nieuwe regels die van toepassing zijn voor de rest van het land, zullen lopen naast de voorwaarden die al van kracht waren voor de centrumsteden.

De tijdelijke BTW-verlaging is van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Voor projecten die al gestart zijn voor deze datum kan men ook nog genieten van het verlaagde BTW-tarief, als de facturen worden opgemaakt na 1 januari 2021. Indien men een nieuw project opstart waarbij de omgevingsvergunning pas ingediend wordt na 1 juli 2022 dan kan men op slechts 25% van het totale bedrag van het verlaagde BTW-tarief genieten.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen als bouwheer?

Zowel aannemers die de afbraak en heropbouw factureren aan natuurlijke personen als bouwpromotoren die heropgerichte gebouwen verkopen aan natuurlijke personen kunnen van de regeling gebruikmaken. De bouwpromotoren kunnen deze regeling bovendien eveneens toepassing in de 32 centrumsteden (wat niet het geval is voor particuliere bouwheren).

Voor wie?

  • Natuurlijk persoon
  • Enige en eigen woning van de koper
  • Bewoonbare oppervlakte niet groter dan 200 m²
  • Met moet minstens 5 jaar in de woning wonen
  • Verklaring indienen bij BTW-kantoor dat aan alle voorwaarden voldaan is
Uw pand verkopen