Wat als mijn woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen?

Als je woning niet voldoet aan de vereisten bestaan er twee opties:

  • Je woning wordt ongeschikt verklaard: je woning heeft minstens 15 strafpunten. Die strafpunten staan vermeld op het technisch verslag van het woningonderzoek.
    => Er is geen direct gevaar: je mag er zelf in wonen, maar niet verhuren.
  • Je woning wordt onbewoonbaar verklaard: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.
    => Er bestaat gevaar: je mag er ook zelf niet in wonen.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO).

Staat je woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris? Dan zal je als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningenmoeten betalen – tenzij de inventarisbeheerder je een vrijstelling of opschorting heeft toegekend.

Die heffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomenvan het onroerend goed en stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand op de inventaris blijft staan.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen