Juridisch: Wat is een verkoopovereenkomst?

De verkoopovereenkomst, ook compromis genoemd, is het contract dat wordt afgesloten zodra verkoper en koper het eens zijn over de verkoop EN je hypothecaire lening is goedgekeurd. Op basis hiervan zal later de notariële akte worden afgesloten.

Voorlopige verkoopovereenkomst

In tegenstelling tot wat de term doet vermoeden is een voorlopige verkoopovereenkomst wel degelijk bindend. Kopen en verkoper die deze overeenkomst aan gaan zijn gebonden aan de door hen getekende verbintenis. De overeenkomst is definitief en ook de notaris die later de authentieke akte opstelt, is gebonden aan wat er in de overeenkomst opgenomen staat. Deze overeenkomst wordt ook wel de aankoopbelofte genoemd.

Notariële akte

Een notariële akte of authentieke akte is een wettelijk verplicht document die de verkoop van een grond, huis of appartement officieel maakt. De notaris zal de akte overschrijven op het hypotheekkantoor en vanaf dat moment is ook de buitenwereld op de hoogte dat er een nieuwe eigenaar is.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen