Wettelijke bijlagen: Wat is een eigendomstitel?

Een eigendomstitel is een document dat aantoont wie de eigenaar is van een bepaald onroerend goed. Doorgaans wordt de authentieke verkoopakte beschouwd als eigendomstitel, maar dat kan bijvoorbeeld ook een schenkingsakte of een notariële akte van vereffening en verdeling van nalatenschap zijn.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen