Wat is de onroerende voorheffing?

Als je een woning hebt, betaal je daar elk jaar een belasting op. Dat geldt zowel voor panden waar eigenaars in wonen, als panden die ze verhuren.

Deze jaarlijkse belasting wordt ook wel de onroerende voorheffing genoemd. Ze wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). Dat kadastraal inkomen is geen écht inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend – dus ook als je zelf niet verhuurt.

Het KI wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw pand verkopen