Financieel: Wat is onroerende voorheffing?

Wat is onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing (vroeger grondlasten genoemd) is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar eigenaar is van een onroerend goed (gebouwd of ongebouwd). Ze heeft betrekking op het lopend jaar, en dus niet zoals de inkomstenbelasting op de inkomsten van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar.

Voor wie?

Als je in het bezit bent van een onroerende goed zoals een woning, appartement of grond dan moet je hier jaarlijks een belasting op betalen. Deze belasting, onroerende voorheffing, is voor iedereen die eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder is. Ongeacht of de eigenaar zelf in het pand woont of deze verhuurt. Personen die investeren in vastgoed kunnen in sommige gevallen een vermindering van die belasting bekomen of zelf helemaal niets moeten betalen.

Het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd. Het KI geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed. Het vormt bijvoorbeeld de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en de leegstandsheffing.

Hoe wordt deze berekend?

Onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Het KI is het geschatte, gemiddelde normale netto-inkomen van een perceel of gebouw (het gaat hier dus niet om het echte inkomen) en het wordt jaarlijks geïndexeerd.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen