Juridisch: Wat betekent het “recht van natrekking”?

Het recht van natrekking omschrijft dat alles wat er op iemands grond gebouwd wordt of staat, automatisch eigendom wordt van de desbetreffende persoon. Om het te illustreren met een concreet voorbeeld: een vrouw erft een lap bouwgrond en bouwt er samen met haar partner een woning op. Wanneer er notarieel niets wordt vastgelegd, is de woning enkel en alleen eigendom van de vrouw.

Het recht van natrekking kan ongedaan gemaakt worden met het recht van opstal. Hierbij verwerft de begunstigde het recht om gedurende maximaal 50 jaar gebouwen of beplantingen te hebben op iemand anders zijn of haar grond.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen