Keuringen: Welke mogelijkheden heb je bij een stookolietankkeuring?

Je bent wettelijk verplicht om een ondergrondse stookolietank om de vijf jaar te laten controleren. Bij een bovengrondse tank hoeft dit niet meer als er bij het plaatsen een controle werd uitgevoerd.

Na de controle krijgt je installatie een groene, oranje of rode dop.

  • Groene dop: je mazouttank voldoet aan de vereisten en mag verder gebruikt worden.
  • Oranje dop: hoewel je tank niet voldoet aan de vereisten, veroorzaakt je installatie geen verontreiniging. Vaak gaat het om kleine gebreken die door je mazoutleverancier in orde gebracht kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een overvulbeveiliging die ontbreekt of een filter die aan vervanging toe is. Zodra deze hersteld zijn, kan de tank opnieuw gekeurd worden.
  • Rode dop: de tank voldoet niet aan de vereisten en mag niet meer gebruikt worden. Aangezien de kostprijs voor dergelijke gebreken vaak hoog oploopt, kiezen de meesten mensen ervoor om de tank te neutraliseren.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen