Juridisch: Wat is het verschil tussen een compromis of aankoop-verkoopbelofte?

Een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst bevat alle nodige wettelijke documenten zoals bodemattesten, stedenbouwkundige inlichtingen of reeds verkavelingen. De maximumtermijn voor het verlijden van de akte bedraagt standaard 4 maanden. Wanneer er één of meerdere opschortende voorwaarden worden opgenomen, begint deze termijn van 4 maanden te lopen vanaf het vervullen van de laatste opschortende voorwaarde.

Bij een aankoop-verkoopbelofte kunnen er aanvullende zaken opgenomen worden. Stel dat de verkoper verhuist naar een appartement in volle opbouw en hierdoor de woning niet kan verlaten binnen de 4 maand. In de aankoop-verkoopbelofte kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat er 8 maanden voorzien worden tot het verlijden van de akte. Tijdens deze periode blijft uiteraard het akkoord van kracht dat de woning in kwestie tegen de afgesproken prijs verkocht zal worden.

Daarnaast kan een aankoop-verkoopbelofte opgesteld worden als er bepaalde documenten nog niet aanwezig zijn; of wanneer er in uitzonderlijke gevallen nog stappen moeten ondernomen worden voor een verkaveling of regularisatie.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen