Juridisch: Wanneer is er sprake van verborgen gebreken bij de aankoop van een woning?

Wanneer is er sprake van verborgen gebreken bij de aankoop van een woning?

Stel, je koopt een woning. Drie maanden na het verlijden van de akte ontdek je ‘verborgen gebreken’ die je wil voorleggen aan de vorige eigenaar. Mag dat? Dat hangt er vanaf! Zoals de naam doet vermoeden, verwijzen verborgen gebreken inderdaad naar gebreken waarvan jij niet op de hoogte was bij aankoop van de woning. Zou je ze wél gekend hebben, had je het pand misschien niet gekocht – of een lagere prijs voorgesteld.

Maar het is iets complexer dan dat. Concreet definieert de wetgeving drie voorwaarden om te spreken van een verborgen gebrek.

  1. Het gebrek moet effectief verborgen zijn. Opstijgend vocht dat duidelijk aanwezig en zichtbaar was tijdens een huisbezoek valt dus niet onder een verborgen gebrek.
  2. Daarnaast moet het om een ‘ernstig’ gebrek gaan. Hierdoor kan je de woning niet ‘normaal’ gebruiken.
  3. Het gebrek was reeds aanwezig bij overdracht van de eigendom. Wanneer bijvoorbeeld de verwarmingsketel een maand later niet meer werkt door een versleten brander valt ook dit dus niét onder een verborgen gebrek. Hoewel dit niet zichtbaar was tijdens een huisbezoek (voorwaarde 1) was het ‘gebrek’ nog niet aanwezig op het moment dat de woning overgedragen werd van verkoper naar koper.

Wanneer er toch sprake is van een verborgen gebrek, kan je deze stappen ondernemen.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen