Juridisch: Ik heb interesse in een pand of bouwgrond: wat moet ik doen?

Je hebt een onroerend goed gezien dat je ook graag zou kopen. In een eerste stap vul je zo snel mogelijk een aankoopbelofte in en bezorg je die aan de dossierverantwoordelijke.

Dat kan zowel per mail als via post. Daarnaast kan je de aankoopbelofte ook digitaal ondertekenen.

Opschortende voorwaarde

Ben je echt nog niet helemaal zeker van je financiële situatie? Vul je aankoopbelofte in met een opschortende voorwaarde. Een opschortende voorwaarde houdt in dat beide partijen een overeenkomst afsluiten maar dat er rekening dient gehouden te worden met een factor waarover men nog geen zekerheid heeft (zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypothecair krediet).

De opschortende voorwaarde moet dus onafhankelijk zijn van de wil van beide partijen. In het geval van een krediet is het de bank die als neutrale partij zal moeten optreden en bepalen of er een krediet kan verstrekt worden of niet.

Termijn

Bij het opmaken van een aankoopbelofte met opschortende voorwaarde spreekt het voor zich dat er een termijn moet afgesproken worden waarbinnen aan de voorwaarde voldaan moet worden. Het is dus heel belangrijk om ook deze termijn duidelijk vast te leggen in de aankoopbelofte.

Indien er geen termijn voorzien is moet men rekening houden met een redelijke termijn om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. In het slechtste geval zal een vrederechter hierover moeten beslissen.

Als men binnen de bepaalde termijn niet kan voldoen, gaat de verkoop vanzelfsprekend niet door.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen