Algemeen: Wat is een BEN-woning of BEN-appartement?

BEN staat voor Bijna-Energieneutraal. Een bijna-energieneutrale woning heeft namelijk een E-peil of energiescore die lager of gelijk is aan E30. Om deze energetische score te behalen, moeten BEN-woningen voldoen aan een aantal wettelijke specifieke eisen voor onder meer thermische isolatie, verwarming en ventilatie. Belangrijk om weten is dat men kijkt naar de héle woning – van gebruikte technieken en oriëntatie tot verliesoppervlaktes.

Daarnaast moet een BEN-woning het grootste deel van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of warmtepompen.

Interessant om weten is dat in Vlaanderen sinds 2021 BEN-bouwen verplicht is voor nieuwbouw. Goed voor de planeet én jouw energiefactuur! Wist je trouwens dat er in Vlaanderen voordelige leningen en premies bestaan voor BEN-woningen? Daarnaast ben je na de aankoop van een BEN-woning of BEN-appartement de eerstkomende 5 jaar vrijgesteld van het betalen van een onroerende voorheffing (kadastraal inkomen). Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie!

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen