Opmetingen

Waarom een opmetingsplan?

Als je onroerend goed koopt, ken je graag de exacte grenzen van je perceel. Hoort die haag bij jou of de buren? En dat pad achteraan, is dat al openbaar domein? Je zou verwachten dat zoiets altijd in de aankoopakte staat. Helaas is dat niet het geval.

Soms wordt enkel de kadastrale oppervlakte vermeld. Deze louter indicatieve waarde wordt gebruikt om je grondbelasting te berekenen. Anders gezegd: de kadastrale oppervlakte geeft je geen juridische zekerheid over grenzen met aanpalende eigendommen of het openbare domein. Een heikel punt als je denkt aan bouwen of verbouwen.

Geef jezelf juridische zekerheid

Speel daarom op veilig en schakel de hulp in van een beëdigd landmeter-expert. Hij of zij stelt voor jou een proces-verbaal van de opmeting op. Dat zogenaamde opmetingsplan is eigenlijk een gedetailleerde beschrijving van onder andere de grenzen, afmetingen van de zijden, hoekpuntcoördinaten en perceeloppervlakte.

Je kan je opmetingsplan samen met de aankoopakte laten registreren. Daardoor heb je juridische zekerheid over alle begrenzingen en kan je met een gerust hart beginnen (ver)bouwen.

Afpaling perceelsgrens

Je hebt een perceel grond gekocht zonder duidelijke afpaling. Wat nu? Onze beëdigde landmeter-experts plaatsen palen op de wettelijk correcte eigendomsgrens zoals vastgelegd in het opmetingsplan.

Bij eventuele grensgeschillen treffen we een minnelijke schikking tussen jou en de buren in kwestie.

Splitsen of verkavelen

Je wil je perceel splitsen en een deel ervan verkopen. Ook dan is het belangrijk dat je de exacte grenzen en details op voorhand vastlegt om juridische ongemakken te voorkomen. Een landmeter-expert kan zo’n splitsingsplan voor je opstellen.

Opgelet, indien je het afgesplitste deel wil verkopen als bouwgrond moet je ook een verkavelingsvergunning hebben. Anders zal de gemeente de splitsing weigeren. Laat je dus ook hier bijstaan door een beëdigd landmeter.

Indien gewenst handelt Landmeetkantoor TOPO-IMMO het volledige verkavelingsdossier voor jou af. Gemakkelijk, toch?

Muurovername

Je wil aanbouwen tegen een scheidingsmuur die al dan niet een gemeenschappelijke muur is. In dat geval zal je een deel van de scheidsmuur moeten ‘overnemen’ van een eventuele mede-eigenaar. In concrete termen: je betaalt de (mede-)eigenaar 50% van de waarde van het gemeen te maken deel van de muur en – afhankelijk van waar de muur staat – ook nog eens helft van de waarde van de grond waarop de scheidsmuur staat.

Bij een muurovername moet je dus rekening houden met 3 factoren:

  • Oppervlakte van de muur die overgenomen wordt;
  • Oppervlakte van de grond waarop de muur gebouwd is;
  • Waarde van de muur en grond.

Ook hiervoor kan je beroep doen op onze erkende landmeter-experten. Zij voeren alle noodzakelijke opmetingen en opzoekingen uit voor een vlotte muurovername.

Een vastgoedproject in gedachten? Maak snel een afspraak en kom vrijblijvend langs! We maken graag tijd voor je vrij.

Uw pand verkopen