10 verplichte attesten die je nodig hebt bij het verkopen van een woning of appartement

Ben je van plan je huis of appartement te verkopen? Dan is deze handige gids iets voor jou! 

Het verkoopproces kan overweldigend lijken, vooral als het gaat om het verzamelen van de vereiste documenten en attesten. Bij TOPO-IMMO begrijpen we het belang van een soepele verkoopervaring. Daarom hebben we deze handige gids samengesteld om je te helpen de vereiste attesten te verkrijgen en je bij elke stap van het verkoopproces bij te staan.

Over welke attesten spreken we?

Bij de verkoop van een woning zijn er verschillende attesten die je nodig hebt om aan wettelijke vereisten te voldoen en potentiële kopers te informeren. Deze attesten bieden potentiële kopers belangrijke informatie over de veiligheid, energie-efficiëntie en wettelijke conformiteit van je woning.

In de eerste plaats dien je als verkoper te beschikken over een authentieke eigendomstitel, zoals een verkoopakte of schenkingsakte, die aantoont dat je de eigenaar bent van de woning. Het wordt opgesteld door een notaris en bevat alle relevante informatie met betrekking tot de verkooptransactie, inclusief de identiteit van de verkoper(s) en koper(s), een beschrijving van het onroerend goed, de verkoopprijs, eventuele voorwaarden of clausules, de datum van de overdracht en de erfdienstbaarheden. Indien je niet over de akte beschikt, zijn er verschillende mogelijkheden om deze te verkrijgen. Je kan steeds terecht op MyMinfin, bij de notaris of bij het kantoor Rechtszekerheid.

Daarnaast zijn volgende 10 attesten verplicht bij het verkopen van een woning of appartement:

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EPC geeft potentiële kopers inzicht in de energiezuinigheid van je woning. Het vermeldt onder andere de energiescore en mogelijke verbeteringen om de energie-efficiëntie te verhogen. Het wordt vaak weergegeven als een schaal van A tot G, waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G voor zeer energieverspillend. Een EPC is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning en wordt opgesteld door een erkende energiedeskundige.

Bovendien zijn er sinds 1 januari 2023 strengere regels van kracht. Als je een woning koopt of verkoopt met een EPC-score van E of lager, moet je binnen de 5 jaar na de akte een bepaald minimumaantal energiebesparende investeringen doen. De investeringen kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Voor meer informatie hierover, verwijzen we je graag naar het blogbericht 'De weg naar duurzaamheid: alle woningen tegen 2050 EPC-label A'.

Keuring elektrische installatie

Het keuringsattest van je elektrische installatie is een must-have document bij de verkoop van je woning of appartement. Het bevestigt dat de elektrische installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Het is van cruciaal belang omdat het potentiële kopers geruststelt over de veiligheid van de elektrische voorzieningen in het pand.

Bovendien is het in veel gevallen ook verplicht om een keuring van zonnepanelen uit te voeren bij de verkoop van een woning. Deze keuring wordt gedaan om de veiligheid en efficiëntie van de zonnepanelen te waarborgen. Zonnepanelen moeten voldoen aan bepaalde normen en veiligheidsvoorschriften voordat ze worden geïnstalleerd of overgedragen aan nieuwe eigenaars.

    

Asbestattest

Veiligheid staat voorop bij de verkoop van onroerend goed, daarom is een asbestattest vereist. Dit document bevestigt of er al dan niet asbest aanwezig is in de woning. Het is van belang voor potentiële kopers om eventuele gezondheidsrisico's te kunnen inschatten.

      

Bodemattest

Het bodemattest is een officieel document dat de bodemkwaliteit van je perceel bevestigt. Dit is essentieel voor potentiële kopers om te weten of er geen verontreiniging is die hun plannen voor het terrein kan beïnvloeden.

Stedenbouwkundig informatie

Het stedenbouwkundig uittreksel biedt potentiële kopers informatie over de stedenbouwkundige situatie van je eigendom, zoals vergunningen, mogelijke bouwovertredingen en de verkavelingsvoorschriften. Deze gegevens, voorheen bekend als het 'stedenbouwkundig uittreksel', kunnen worden opgevraagd via het Vastgoedinformatieplatform, zowel door jezelf als door ons of de notaris. Belangrijk om te weten is dat het document bij de verkoop niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

           

Kadastraal uittreksel

Het kadastraal uittreksel verstrekt informatie over een bepaald perceel of eigendom. Het bevat details zoals de eigenaar(s), de oppervlakte van het perceel, het gebruik ervan, de eigendomsgeschiedenis, eventuele beperkingen of rechten die op het perceel rusten, en andere relevante juridische en administratieve gegevens. Het kadastraal uittreksel biedt een schriftelijke samenvatting van de eigendomsinformatie die in het kadaster is geregistreerd. Dit plan kan verkregen worden via het Kadaster.

        

Informatie over de overstromingsgevoeligheid

De overstromingsscore informeert potentiële kopers over het overstromingsrisico van het terrein. Deze score kan je gratis terugvinden via Waterinfo.be.     

Certificaat voor de stookolietank

Voor woningen met een stookolietank is een certificaat verplicht bij verkoop. Het certificaat bevestigt de conformiteit van je stookolietank. Dit certificaat is verplicht bij de verkoop van een woning en moet worden opgesteld door een erkend technicus.

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier is enkel verplicht bij de verkoop van een huis dat na mei 2001 werd gebouw of gerenoveerd door meerdere aannemers en een architect. Dit dossier bevat alle relevante informatie, zoals de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd, welke materialen werden gebruikt. Het dossier wordt opgesteld na het voltooien van de werken en is van belang voor de veiligheid, het onderhoud en het beheer van het gebouw gedurende zijn hele levenscyclus. Bij de verkoop van een appartement in mede-eigendom is het dossier van gemeenschappelijke delen steeds beschikbaar bij de syndicus.

     

Informatie over de erfgoedwaarde

Dit document verwijst naar informatie over eventuele erfgoedwaarde of beschermde status van het onroerend goed. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebouwen die zijn opgenomen in een erfgoedregister of die zijn beschermd als monumenten vanwege hun historische, architecturale of culturele waarde. Deze informatie is van belang voor potentiële kopers omdat het bepaalde beperkingen kan opleggen aan verbouwingen of renovaties en extra verplichtingen met zich mee kan brengen.

Hoe TOPO-IMMO jou hierbij kunnen helpen

Bij TOPO-IMMO begrijpen we dat het verkrijgen van bovenstaande attesten een complex proces kan zijn. Daarom staan we klaar om je te begeleiden bij elke stap van het verkoopproces. Onze expertise en toewijding stellen ons in staat om je te helpen bij het verkrijgen van de vereiste documenten en het soepel laten verlopen van je verkoop.

Of het nu gaat om het regelen van keuringen, het aanvragen van attesten of het verstrekken van advies, we zijn er om je te ondersteunen. Ons team van professionals staat voor je klaar om ervoor te zorgen dat je verkoopproces zonder problemen verloopt. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over hoe we je kunnen helpen bij het verkopen van je woning.

Pieter Muylaert

Pieter Muylaert

Beëdigd Landmeter-Expert & Bestuurder

In 2013 legde ik de basis voor Landmeetkantoor TOPO-IMMO met een heldere visie: een alles-in-één bestemming creëren voor vastgoed en topografie. Vandaag, enkele jaren verder, heeft ons dynamische en innovatieve team zijn stempel gedrukt op de uitgestrekte regio van het Pajottenland en het arrondissement Aalst.

Uw pand verkopen