Welke schadevergoedingen worden er toegepast en wanneer?

Bij een contractbreuk gelinkt aan de verkoop van een onroerend goed, wordt het vermelde percentage berekend op basis van de commissie. Bij contractbreuk gelinkt aan de verhuur van het pand, wordt de schadevergoeding berekend op basis van één maand huur (excl. btw).

Bij Landmeetkantoor TOPO-IMMO hanteren we 3 verschillende schadevergoedingen.

 1. Als de opdrachtgever/verkoper het contract vroegtijdig verbreekt, wordt een schadevergoeding van 50% van het ereloon aangerekend.
  Bijvoorbeeld. We adverteren Jefs woning met een vraagprijs van 250.000 euro. Om een of andere reden besluit Jef onze samenwerking stop te zetten nog voor het pand verkocht is. In dat scenario rekenen we Jef een schadevergoeding aan die de helft van de vastgelegde commissie (3%) bedraagt.
  In dit voorbeeld zou de commissie 7.500 euro bedragen ( = 250.000 euro x 3%), je schadevergoeding zal dus uitkomen op 3.750 euro ( = 7.500 euro x 50%).
 2. Als de opdrachtgever binnen de 6 maanden verkoopt of verhuurt aan iemand die niet door de makelaar is aangebracht, wordt een schadevergoeding van 75% van het ereloon aangerekend. Die is ook van toepassing indien een andere inbreuk wordt gepleegd zoals bijvoorbeeld de schending van de exclusiviteit.
  Bijvoorbeeld. We zetten Emmas woning te huur voor 600 euro per maand. Hoewel ze weet dat onze samenwerking berust op exclusiviteit, besluit Emma haar woning ook te laten adverteren door een ander immokantoor.
  In dat geval rekenen we Emma een schadevergoeding aan die 75% bedraagt van één maand huur (excl. btw). Ze zal dus 450 euro (= 600 euro x 75%) moeten betalen.
 3. Tot slot kan er ook een schadevergoeding van 100% aangerekend worden. Dat gebeurt wanneer de opdrachtgever binnen de 6 maand verkoopt of verhuurt aan iemand aan wie de makelaar precieze en individuele informatie heeft verschaft of waarmee de makelaar in zodanige verhouding staat redelijkerwijze kan aantonen dat hij over dergelijke informatie beschikt. Hiervoor moet de makelaar binnen de 7 werkdagen na beëindiging van de opdracht een lijst overmaken aan de klant met daarop alle personen aan wie hij de individuele en precieze informatie heeft verschaft.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen