Juridisch: Wat is het verschil tussen lastgeving en opdracht?

Landmeetkantoor TOPO-IMMO werkt steeds in opdracht of aanneming van de eigenaars van een pand, niet als lastgeving. Dat betekent dat we onze diensten tegen vergoeding ter beschikking stellen en niet onder gezag, leiding en toezicht van de opdrachtgever staan. Er is geen vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bij lastgeving(ook wel volmacht of mandaat genoemd) gaat het volgens Art.1984 van het burgerlijk wetboek om een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.

Bijvoorbeeld. Persoon A kan of wil zelf niet overgaan tot het tekenen van een contract met persoon B en kan persoon C een volmacht (mandaat of lastgeving) geven. In naam en voor rekening van tekent C een contract met B. Eens dat is gebeurd ‘verdwijnt’ C en is er gewoon een contract tussen A en B. Opgelet, het is belangrijk dat C zegt dat hij niet voor zichzelf tekent, maar wel voor A!

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen