Financieel: Wie verzekert het pand tussen compromis en akte?

De eigendomsoverdracht gebeurt pas bij het ondertekenen van de authentieke akte. Op dat moment wordt de nieuwe koper eigenaar van het pand.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen