Wettelijke bijlagen: Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen of vastgoedinformatie?

Heel wat lokale besturen steken veel energie in het verstrekken van informatie en het begeleiden van burgers met vragen rond verkavelen, bouwen of verbouwen. Ook notarissen en immokantoren kunnen hiervoor bij het gemeentelijk loket terecht.

Afhankelijk van de vraag of een gemeente al dan niet over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt, kan je als burger op verschillende manieren stedenbouwkundige informatie aanvragen bij de gemeente .

Het kan gaan om het 'stedenbouwkundige inlichtingen' (gemeenten die géén plannen- en vergunningenregister klaar hebben), 'het stedenbouwkundig uittreksel' (in gemeenten die wél al een plannen- en vergunningenregister hebben) of het 'stedenbouwkundig attest' (om in te schatten of concrete bouwplannen later een kans hebben om vergund te worden).

Daarnaast bestaat er de goede praktijk van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie. Dit model wordt door de VVSG, in samenwerking met de KFBN (de federatie van notarissen) samengesteld als hulpmiddel voor gemeenten en aanvragers van vastgoedinformatie.

>>Vertel me meer hierover!

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen