Juridisch: Wat is het verschil tussen volle eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik?

Volle eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik, het zijn termen die, niet alleen juridisch, voor verwarring kunnen zorgen. Wij sommen voor jullie even de verschillen op.

Volle eigendom

De volle eigendom van vastgoed bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds hebben we de blote of naakte eigendom en daarnaast hebben we ook nog het vruchtgebruik. De volle eigendom omvat dus het recht op gebruik, de vruchten als de beschikking van het goed.

Blote eigendom

Bij blote of naakte eigendom komt het er op neer dat men eigenaar is van een roerend of onroerend goed, maar dat men niet het recht heeft om hier gebruik van te maken. Bij een woning mag je bijvoorbeeld niet zelf in het huis gaan wonen of dit verhuren. Dit recht is voorbehouden aan de vruchtgebruiker. Je mag echter wel de woning verkopen of wegschenken. Belangrijk addertje onder het gras is echter wel dat de vruchtgebruiker hier toestemming voor moet geven.

Vruchtgebruik

Als iemand vruchtgebruik verwerft over bijvoorbeeld een huis, krijgt die persoon het recht om het pand te ‘gebruiken’. Dat mag je veel ruimer interpreteren dan er enkel in wonen: onder vruchtgebruik is het bijvoorbeeld ook toegestaan om het vastgoed in kwestie te verhuren. Het vruchtgebruik kan vastgelegd worden voor zowel een onbepaalde als bepaalde duur en dat voor maximaal 30 jaar. Na deze 30 jaar verliest de persoon zijn recht op vruchtgebruik en wordt deze overgedragen op de naakte eigenaar, die bijgevolg dan volle eigenaar wordt.

Samengevat

Volle eigendom = blote eigendom + vruchtgebruik

Blote eigendom = volle eigendom - vruchtgebruik

Vruchtgebruik = volle eigendom - blote eigendom

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen