Juridisch: Wat is het verschil tussen een voorkeurrecht en een voorkooprecht?

Zowel het voorkeurrecht als voorkooprecht geven de begunstigde in kwestie ‘voorrang’ bij de verkoop van onroerend goed. Maar er bestaan ook belangrijke verschillen tussen deze twee begrippen. Deze zijn hoofdzakelijk terug te brengen tot de vraag of er al dan niet een voorafgaande verkoopovereenkomst bestaat met een andere persoon.

Het voorkeurrecht kan enkel via een overeenkomst toegekend aan iemand naar keuze. Als je een onroerend goed verkoopt waarbij een voorkeurrecht werd afgesloten, moet je als eigenaar eerst onderhandelen met de begunstigde daarvan.

Geraken jullie het niet eens over de prijs? Dan kan je als eigenaar vrij een verkoopovereenkomst afsluiten met een andere persoon. Opgelet, de begunstigde van het voorkeursrecht kan daarbij niét meer beslissen om het goed ook tegen die prijs aan te kopen.

Een voorkooprecht daarentegen, geeft de begunstigde sowieso voorrang om het goed aan te kopen – ook als er al een verkoopovereenkomst afgesloten zou zijn met een andere kandidaat-koper. Het voorkooprecht vloeit voort uit een wet, een decreet of een overeenkomst met de eigenaar.

Volgens het voorkooprecht moet de begunstigde de kans krijgen om tegen dezelfde voorwaarden – en dus tegen dezelfde prijs – het goed aan te kopen. Werd er al een verkoopovereenkomst gesloten met een derde partij? Dan moet die gesloten worden onder opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het verkooprecht.

>> Vertel me meer over voorkeurrecht en voorkooprecht!

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen