Juridisch: Wat is een beding van aanwas (tontinebeding)?

Een beding van aanwas is een soort kanscontract waarbij twee of meer personen samen in onverdeeldheid een onroerend goed verwerven (bijvoorbeeld een nieuw koppel). Met het beding van aanwas (ook wel ‘tontine’ genoemd) zal het deel van de eerststervende toekomen aan de langstlevende.

#kinderenonterven

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen