Juridisch: Wat is “bezetting ter bede”?

Sommige eigenaars die hun huis verkopen, kunnen niet onmiddellijk verhuizen bij de akte. Bijvoorbeeld ze hebben een nieuwbouw aangekocht, en deze is pas enkele maanden later klaar. In dit geval spreken we van ‘bezetting ter bede’ als mogelijke oplossing voor deze situaties.

Tijdelijk gebruiksrecht of bewonersrecht

Een bezetting ter bede is een andere benaming voor bewonersrecht. Dit is een overeenkomst die gesloten wordt, in afwachting van de definitieve bewoning van de nieuwe eigenaars.
Het pand zal dan tijdelijk en voorlopig door iemand gebruikt worden, zonder dat deze onder de huurwetgeving valt, dit is een tijdelijk recht van gebruik.
De gebruiker is niet persé de vorige eigenaar, maar dit kan een kennis, vriend, werknemer, … zijn.

Vermelding in de overeenkomst

Bij de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, of de onderhandse akte, is het van groot belang dat dit uiteraard correct vermeld staat. Zonder dat we specifiek spreken over een huurovereenkomst. Het is echter wel belangrijk om de reden van dit tijdelijke gebruik goed te vermelden.

Voorbeelden:

  • De gebruiker (vriend) mag in geval van de verkoop nog in het pand blijven tot aan de authentieke akte.
  • De verkoper mag na akte de woning nog bewonen, tot hij in zijn nieuwe woonst kan intrekken.
  • De eigenaarwilt verbouwingswerken uitvoeren aan het pand, tot deze termijn mag er iemand gebruik maken van zijn eigendom.
  • Er is een vennootschap die het pand tijdelijk het pand ter beschikking wenst te stellen van zijn werknemer.
  • ….

Let op!

Als de reden reeds vermeld werd in de verkoopsovereenkomst of in de onderhandse akte, dan dient men ook rekening te houden dat volgende zaken zeker ook vermeld worden.

  • Leg de uiterlijke termijn op voorhand vast! Hou er rekening mee dat de exacte datum vastgelegd wordt, waarop deze overeenkomst afloopt. Van zodra de termijn verstreken is, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Indien na deze termmijn van de overeenkomst, de gebruiker et pand toch langer wenst te bewonen, kan er een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt en dit enkel op voorwaarde dat er opnieuw een uiterlijke termijn vastgesteld wordt.
  • Het bewonersrecht kan zowel gratis zijn, of tegen betaling van een vergoeding. De vergoeding dient overeen te stemmen met de wettelijke verhuurwaarde van het eigendom.
  • Partijen kunnen eveneens een huurwaarborg of plaatsbeschrijving voorzien, dit is uiteraard onderling overeen te komen.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen