Algemeen: Welke voordelen biedt de verzekeringsclausule van TOPO-IMMO in de compromis?

Als je vastgoed koopt, bevat de compromis een gratis verzekering aangeboden door TOPO-IMMO. Deze verzekeringsclausule was vroeger gekend onder de naam ‘overlijdensverzekering’.

Concreet biedt deze clausule twee voordelen. Enerzijds zijn de kopers na ondertekening van de compromis verzekerd dat zij bij onverwacht overlijden niet de volledige aankoopwaarde van de eigendom hoeven te betalen bij akte. Anderzijds geeft dit de verkopers zekerheid dat hun woning wel degelijk zal verkocht zijn indien dit spijtig toeval zou plaatsvinden.

Onze gratis verzekeringsclausule is onderhevig aan volgende voorwaarden:

  • de koper moet een natuurlijk persoon zijn
  • de voorziene akte dient verleden te worden binnen de 4 maand na ondertekening van de compromis
  • bij ondertekening van de compromis moet er een voorschot betaald zijn door de kopers van minstens 2.500 euro
  • het overlijden gebeurt door een plotseling natuurlijk overlijden of ongeluk
  • de koper is gedekt tot maximaal 90% van de aankoopprijs van de woning (incl. bijbehorende kosten), met een maximum van 250.000 euro .

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen