Huurovereenkomst: Wat is het verschil tussen onderhuur en huuroverdracht?

Bij onderhuur verhuurt huurder H1 (een deel van) het pand dat hij huurt aan een huurder H2. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat iemand een appartement met garage huurt, maar zelf die garage niet nodig heeft. De huurder kan in dat geval beslissen om de garage te verhuren aan een derde partij.

Opgelet, er bestaat geen contractuele verbinding tussen de tweede huurder en de verhuurder. Als de onderhuurder de huurder niet betaalt, zal de verhuurder de huurder dagvaarden die wél op het contract staat – jij, dus.

Bij een huuroverdrachtwordt het contract overgedragen van de ene huurder op de andere. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je een 9-jarig huurcontract hebt afgesloten, maar door omstandigheden al na 1 jaar moet verhuizen. Om de schadevergoeding te vermijden, ga je op zoek naar een nieuwe huurder. Hierbij wordt de contractuele verbinding met de verhuurder verlegd van jou naar de volgende huurder.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen