Huurovereenkomst: Kan ik zaken bijvoegen in het huurcontract?

Een aantal zaken moeten standaard opgenomen worden in de huurovereenkomst, deze zijn van zogenaamd dwingend recht. Voorbeelden zijn onder meer de huurprijs, de looptijd en registratie.

Daarnaast kan je zaken toevoegen zolang ze niet strijdig zijn met de wet. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan: “het is de huurder verplicht de tuin te onderhouden”.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen