Juridisch: Mag ik de huurovereenkomst opzeggen om het pand te renoveren?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Zo mag de eigenaar beslissen om de huurovereenkomst te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode. Hierbij hebben huurders recht op een wettelijke opzegtermijn van zes maanden.

Belangrijk is dat de verhuurder volgende zaken kan aantonen:

  1. Eventuele bouwvergunning :
    Je kan bewijzen dat er werken uitgevoerd zullen worden die het pand onbewoonbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan ingrijpende gevelwerken of het installeren van een nieuwe badkamer, keuken of vloeren.
  2. Gedetailleerd bestek met kostenraming:
    Je kan aantonen dat de kosten hoger zullen oplopen dan de totale huurwaarde voor drie jaar.
  3. Een aannemingsovereenkomst met mogelijke uitvoeringstermijnen:
    Je kan aantonen dat de werken starten binnen de zes maanden na het verstrijken van de opzegperiode. Bovendien mogen ze niet langer duren dan twee jaar.

Is je vraag niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een diepgaand gesprek over jouw dossier.
Uw pand verkopen