Wat is meeneembaarheid van verkooprechten?

De meeneembaarheid van verkooprechten verwijst naar het feit dat als je al registratierechten betaalt hebt op een vorige woning, je die verkooprechten kan verrekenen of aftrekken van het verkooprecht dat je op een volgende woning moet betalen. In praktijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen meeneembaarheid door teruggave en meeneembaarheid door verrekening.

De onderstaande voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Indien u voldoet aan alle voorwaarden, pas dan kan u genieten van de meeneembaarheid. Een medekoper die niet voldoet aan de voorwaarden zal niet gebruik kunnen maken van het voordeel.

  • de woning wordt aangekocht door een natuurlijk persoon
  • het gaat hier over een zuivere aankoop – komen niet in aanmerking: een ruil afstand van onverdeelde rechten
  • in het verleden zijn er verkooprechten betaald op de eerste woning
  • de twee woningen zijn gelegen in het Vlaams Gewest. Geldt ook voor bouwgronden

Drie maanden voor het verstrijken van de einddatum wordt u gecontroleerd door de Vlaamse Belastingsdienst of uw hoofdverblijfplaats effectief op dat adres staat. U krijgt een herringsbrief als waarschuwing indien dit nog niet is.

Soorten meeneembaarheid

Meeneembaarheid door teruggave

De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de verkoop van de eerste woning. De koper moet in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad in de eerste woning.

De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning. Indien de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is, bedraagt deze termijn 5 jaar.

De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers

  • binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
  • binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond

Meeneembaarheid door verrekening

De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de eerste woning. De koper moet in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de aankoop van de eerste woning zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad in de eerste woning.

De aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na verkoop van de eerste woning.

De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) te rekenen vanaf datum registratie van de authentieke akte.

Uw pand verkopen