Meeneembaarheid registratierechten: wat is mijn maximale voordeel?

De meeneembaarheid van verkooprechten was begrensd tot maximaal 12.500 euro, nu is dit echter opgetrokken naar 13.000 euro. Hoeveel je ook echt in mindering kan brengen, hangt af van verschillende voorwaarden. Laat je dus zeker bijstaan door een notaris om onaangename verrassingen te vermijden.

Index

Het meeneembaar aandeel is beperkt tot het aandeel van de betrokkene in het verkooprecht op de nieuwe woning en tot een bepaald maximumbedrag. Dat maximumbedrag lag in het verleden vast op 12.500 euro. Maar daardoor verminderde de meeneembaarheid doorheen de tijd netto aan waarde. Daarom werd in 2019 beslist dat men het maximumbedrag zou aanpassen, telkens wanneer de index een sprong met 500 euro toelaat.

De meeneembaarheid van verkooprechten wordt beperkt tot…

  • je wettelijk aandeel in het ‘oude’ verkooprecht dat betaald werd bij de aankoop van de opnieuw verkochte woning;
  • je wettelijk aandeel in het nieuw aangekochte onroerend goed;
  • je wettelijk aandeel in het ‘nieuwe’ verkooprecht verschuldigd op de nieuw aangekochte woning;
  • de oorspronkelijk geheven rechten. Bijrechten of aanvullende rechten zijn dus niet meeneembaar.
Uw pand verkopen