Meeneembaarheid registratierechten: wat is mijn maximale voordeel?

De meeneembaarheid van verkooprechten werd begrensd tot maximaal 12.500 euro. Hoeveel je ook echt in mindering kan brengen, hangt af van verschillende voorwaarden. Laat je dus zeker bijstaan door een notaris om onaangename verrassingen te vermijden.

De meeneembaarheid van verkooprechten wordt beperkt tot…

  • je wettelijk aandeel in het ‘oude’ verkooprecht dat betaald werd bij de aankoop van de opnieuw verkochte woning;
  • je wettelijk aandeel in het nieuw aangekochte onroerend goed;
  • je wettelijk aandeel in het ‘nieuwe’ verkooprecht verschuldigd op de nieuw aangekochte woning;
  • de oorspronkelijk geheven rechten. Bijrechten of aanvullende rechten zijn dus niet meeneembaar.
Uw pand verkopen