Ik koop beschermd erfgoed: hoeveel bedragen de verkooprechten?

Je betaalt 1% verkooprechten op een beschermd erfgoed indien je voldoet aan deze voorwaarden.

  • dezelfde voorwaarden voor het verlaagd tarief van 6% verkooprechten
  • de woning betreft een beschermd erfgoed
  • het ontvangen voordeel investeer je in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die essentieel zijn voor het herwaarderen of behouden van erfgoedkenmerken en -elementen van de gezinswoning
  • de werken, diensten of maatregelen moeten opgenomen worden in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan
  • binnen een termijn van vijf jaar na de authentieke akte moeten de nodige maatregelen, werken of diensten beëindigd zijn
  • de woning wordt ingeschreven als hoofdverblijfplaats binnen twee jaar na datum van de authentieke akte – de inschrijving in het bevolkingsregister

Drie maanden voor het verstrijken van de einddatum controleert de Vlaamse Belastingdienst of je hoofdverblijfplaats effectief op dat adres staat. Indien nodig, krijg je een herinneringsbrief om alles zo snel mogelijk in orde te brengen.

Sanctie:

Als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, zal u de aanvullende rechten betalen.

Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20% toegepast.

U zal ook de vermindering moeten terugbetalen indien u dit al gekregen hebt.

Uw pand verkopen