Energetische renovatie versus verkooprechten: krijg ik extra korting?

Ja, je betaalt slechts 5% verkooprechten als je voldoet aan deze 3 voorwaarden.

  1. De woning die je koopt is je enige eigen woning.
  2. Je verbindt je ertoe om ingrijpende energetische renovaties uit te voeren in lijn met de EPB-eisen. Hierbij ga je…
    1. technische installaties met betrekking tot het binnenklimaat grondig aanpakken (denk aan de verwarming, koeling, warm water en luchtcirculatie)
    2. en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies (na)isoleren.

3. Tot slot moet je de woning binnen de 5 jaar na datum van de authentieke akte registreren als hoofdverblijfplaats. – de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Opgelet: Als blijkt dat je niet kan voldoen aan deze voorwaarden, moet je aanvullende verkooprechten betalen. Bovendien wordt belastingverhoging van 20% toegepast. Tot slot zal je ook de vermindering moeten terugbetalen indien je die al gekregen hebt.

Uw pand verkopen