Kan ik mijn huurprijs nog aanpassen?

De huurprijs die vastgesteld wordt bij het begin van de huur en vastgelegd werd in het huurcontract kan niet gewijzigd worden.

Enkel bij 9-jarige huurcontracten (in de volksmond ook gekend als een 3-6-9 contract) bestaat er één uitzondering op deze regel:

“Partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand, voorafgaand aan het verstrijken van iedere driejarige periode, overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Bij gebrek aan overeenstemming kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan indien blijkt dat de normale huurwaarde van het goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 20% hoger of lager is dan de op het tijdstip van indiening van het verzoek van de contractueel opeisbare huurprijs.”

Voor ‘nieuwe omstandigheden’ kan je bijvoorbeeld denken aan verhuurders die een volledig nieuwe keuken plaatsen. Hierdoor zal de waarde van het pand aanzienlijk stijgen.

Uw pand verkopen