Ik verkoop mijn verhuurd onroerend goed. Voor wie zijn de huurgelden tussen compromis en akte?

De huurder zal de huurgelden vanaf het verlijden van de akte betalen aan de nieuwe eigenaar. Dat moet echter ook zo opgenomen worden in de compromis of onderhandse verkoopovereenkomst.

Uw pand verkopen