Corona protocol

Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan (beschikbaar op de website van de FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector die raadpleegbaar is op de website van de FOD Economie.

1. Strikte opvolging van de basisregels

 • Respecteer de hygiëneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan de kwetsbare mensen
 • Hou afstand (1,5 meter)
 • Beperk je nauwe contacten

2. Preventief informeren

Wij informeren preventief zowel de bezoekers als eventuele bewoners over de geldende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek.

3. Voorbereiden van het bezoek

Om onze contacten zoveel mogelijk te beperken, trachten wij voorafgaand aan een bezoek de beschikbare informatie van het pand via de digitale weg al aan te bieden. Niet alleen kan u alle info en foto's op onze website terugvinden, maar wij zetten ook in op online tours zodat u al een virtuele rondleiding in de woning kan volgen.

4. Mondmaskerplicht

Zorg ervoor dat u steeds een mondmasker draagt en dit op de correcte wijze.

5. Ventilatie en verluchting

Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden. Wij vragen de eigenaar om voor een goede verluchting van alle ruimtes te zorgen door het openen van ramen en/of deuren.

6. Corona coördinator

Binnen ons kantoor hebben wij een Corona coördinator aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Indien u dus met vragen zit dan kan je steeds bij Berdien terecht en zij zal je met plezier verder helpen.

7. Beschermingsmiddelen

Onze vastgoed adviseurs zorgen er steeds voor dat er handgel aanwezig is zodat de handen ontsmet kunnen worden voor het betreden van het pand.

8. Specifieke regels voor bezoeken aan panden

 • Alle bezoeken gebeuren op afspraak
 • Bij een bezoek mogen, naast onze vastgoed adviseur, maximaal 2 andere personen nog aanwezig zijn
 • De bezoeken worden zo ingepland dat bezoekers elkaar niet ter plaatse kruisen
 • De veiligheidsvoorschriften worden ter plaatse nogmaals met u overlopen
 • De vastgoed adviseur zorgt voor een veilige omgeving zodat het bezoek veilig kan plaatsvinden
 • Draag steeds een mondmasker
 • Er worden zo min mogelijk documenten ter plaatse overhandigd, bij voorkeur sturen wij u alles digitaal door

9. Niet naleven regels

Bij het niet naleven van de regels, zal het bezoek onmiddellijk afgebroken worden.

10. Contact tracing

Wij houden uw gegevens zorgvuldig bij, zodat de contact tracing vlot kan verlopen in het geval een bezoeker/klant toch symptomen zou vertonen.

11. Richtlijnen aan kandidaat-kopers/huurders voorafgaan aan een bezoek

 • Respecteer steeds de social distancing
 • Er worden geen handen geschut
 • De duurtijd van een afspraak wordt steeds beperkt
 • Bezoeken gaan alleen door na afspraak
 • Maximaal 2 personen aanwezig

12. Richtlijnen aan bewoners voorafgaand aan een bezoek

 • Respecteer steeds de social distancing
 • Er worden geen handen geschut
 • Zeg een afspraak af indien je zelf of iemand uit je omgeving symptomen vertoont
 • De woning moet steeds voldoende verlucht en geventileerd worden
 • Bewoners mogen niet aanwezig zijn tijdens de bezoeken
Uw pand verkopen