Recht op teruggave van verkooprechten?

Je verkoopt je woning om een nieuwe gezinswoonst of bouwgrond te kopen. In sommige gevallen krijg je dan van je notaris te horen dat je recht hebt op een ‘teruggave van de verkooprechten (of registratierechten)’. Eenvoudig gezegd betekent dit dat je eigenlijk niet langer 7% of 10% registratierechten moet betalen op het onroerende goed op je verlanglijstje. De Vlaamse Belastingdienst geeft je namelijk de kans om 60% van de reeds betaalde registratierechten terug te vorderen. Een mooie kans die je niet wil laten liggen!

Laten we beginnen bij het begin. Als je een woning of bouwgrond koopt, moet je daar verkooprechten op betalen. Deze eenmalige belasting werd in Vlaanderen sinds 1 juni 2018 vastgelegd op 10% van de aankoopprijs. Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden de registratierechten op onroerend goed verminderen tot 7% en zelfs 6%. Starterswoningen kunnen zelfs in aanmerking komen voor een beperkte vrijstelling .

Als je na enkele jaren besluit om je gezinswoning te verkopen, heeft de Vlaamse belastingdienst opnieuw enkele interessante kortingen voor je klaar. Om te vermijden dat je opnieuw de volle pot aan registratierechten zou moeten neertellen, werd bijvoorbeeld de zogenaamde ‘ meeneembaarheid van registratierechten ’ ontworpen.

Verkoop je je woning binnen de twee jaar na aankoop? Dan heb je misschien recht op een teruggave van de registratierechten . Via dit voordeel kan je in het Vlaamse en Waalse gewest maar liefst 60% van de betaalde verkooprechten recupereren.

Voorwaarden voor teruggave van registratierechten

Opgelet, niet elke wederverkoop komt in aanmerking voor zo’n teruggave. Concreet gezien moet je rekening houden met twee specifieke voorwaarden.

1. Je betaalde oorspronkelijk 10% registratierechten

Je kan enkel een teruggave van de verkooprechten aanvragen als je het maximale bedrag aan registratierechten betaalde. Met andere woorden: 10% in het Vlaamse gewest of 12,5% in Brussel en Waalse gewest. Als je recht had op verminderde verkooprechten (of misschien zelfs een deelse vrijstelling) kom je met andere woorden niet in aanmerking voor een teruggave. Maar misschien kom je wel in aanmerking voor de meeneembaarheid van registratierechten?

2. Je verkoopt binnen de 2 jaar na aankoop

Daarnaast geldt de teruggave van registratierechten enkel als je je onroerend goed verkoopt binnen de twee jaar na aankoop. Dat noemen we een zogenaamde ‘ snelle verkoop ’. Om verwarring over de termijn te voorkomen, telt de belastingdienst hier vanaf de datum van de aankoopakte tot de notariële verkoopakte. Het compromis telt dus in principe niet mee.

Indien nodig kan je het compromis eventueel laten registreren bij de verkoop: op die manier wordt dat document een notariële akte en voorkom je dat de deadline overschreden wordt.

Teruggave tot 60%

In het Vlaamse en Waalse gewest kan je dankzij dit voordeel 60% van de registratierechten recupereren; in Brussel gaat het om slechts 36%. Hou er rekening mee dat deze percentages niet noodzakelijk berekend wordt op de originele aankoopprijs die jij neertelde voor het vastgoed of de bouwgrond in kwestie: als de wederverkoopprijs van je onroerend goed lager ligt dan de aankoopprijs, wordt de teruggave daarop berekend.

Voorbeeld teruggave registratierechten

Filip en Stefanie kochten 1,5 jaar geleden een tweede woning in Ninove. Ze betaalden toen 200.000 euro voor het pand. Aangezien het niet om hun eerste pand ging, moesten ze volgens de regels van het Vlaamse gewest daarvoor 10% registratierechten betalen – namelijk 20.000 euro. Nu willen ze het opnieuw verkopen, maar de koper wil slechts 190.000 euro neertellen. Omdat de wederverkoopprijs lager ligt dan de originele aankoopprijs, wordt de teruggave berekend op de nieuwe verkoopprijs: Filip en Stefanie zullen zo 11.400 euro – oftewel 60% van 19.000 euro – kunnen recupereren.

Hoe vraag je een teruggave aan?

De teruggave op registratierechten gebeurt niet automatisch. Als je er recht op hebt, zal je ze met andere woorden expliciet moeten aanvragen . Dat kan je doen met een speciaal daarop voorzien aangetekend schrijven.

Wij raden je echter aan om zo’n teruggaveverzoek gewoon via de notaris te laten registreren in de wederverkoopakte. Op die manier informeer je de fiscus op een relatief eenvoudige wijze dat je graag 60% (of 36% in Brussel) van de registratierechten wenst te recupereren.

Teruggave en meeneembaarheid

Soms kan het ook zijn dat je in aanmerking komt voor de meeneembaarheid van registratierechten. Veel kopers vragen zich af of je dan ook nog in aanmerking komt voor een teruggave van de verkooprechten. Het eenvoudige antwoord is een volmondige ‘ja’. Hou er echter rekening mee dat je de twee voordelen wel mag combineren, maar niet accumuleren.

Plan je binnenkort je woning te verkopen en wil je meer advies over bijvoorbeeld de registratierechten? Maak een afspraak en spring eens binnen! Wij zetten alvast de koffie (of thee) klaar.

Uw pand verkopen